องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 59
info ข้อมูลหน่วยงาน
ประวัติ

สถานที่ตั้งและพื้นที่

วิสัยทัศน์และตราสัญลักษณ์

จำนวนประชากร


ข้อมูลด้านสังคม


การสาธารณสุข

การศาสนา

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

ข้อมูลอื่นๆ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพกิจกรรมต่างๆบุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายณรงค์ อำมะ)
นายก อบต.หนองอึ่ง
(นายณรงค์ อำมะ)
นายก อบต.หนองอึ่ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร