องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

บริการข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 84
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
description การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน รอบ2 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้ข้อกฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 |
insert_drive_file ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 20) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2564 | โดย : อภิญญา | เปิดอ่าน : 108 |
photo สร้างความเข้าใจการจดทะเบียนก่อตั้ง องค์กรผู้ใช้น้ำ ตามพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66 |
photo QR Code การตอบคำถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
photo QR Code การตอบแบบคำถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
photo ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : อภิญญา | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file "คุณหลวงชวนโหวต" ร่วมให้คะแนนความพึงพอใจในการรับบริการจาก อบต.หนองอึ่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 211 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เรื่อง รายงานแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ เรียน กำนันตำบลหนองอึ่ง และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18 |
insert_drive_file ประกาศการใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : ภิญญาพัชญ์ | เปิดอ่าน : 154 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1-17 เรื่องประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2563 | โดย : ภิญญาพัชญ์ | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : 55555 | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : 55555 | เปิดอ่าน : 154 |
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง องค์การบริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : 55555 | เปิดอ่าน : 143 |
photo แบบบัญชีราคาราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21 | | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
insert_drive_file ประกาศใช้แผนดำเนิน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2563 | โดย : ภิญญาพัชญ์ | เปิดอ่าน : 293 |
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายณรงค์ อำมะ)
นายก อบต.หนองอึ่ง
(นายณรงค์ อำมะ)
นายก อบต.หนองอึ่ง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร