องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file จ่ายเงินสะสม (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
find_in_page ข้อบัญญิงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
insert_drive_file ข้อบัญญิงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file รายงานรับเงิน - จ่ายเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file รายงานรับเงิน - จ่ายเงินประจำเดือน มกราคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file กฎหมาย PDPA Thailand ที่มา กรมกิจการเด็กและเยาวชน
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โอนครั้งที่ 23/2566
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานการเกษตร grade
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่ง ผช.เจ้าพนักงานการเกษตร
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ให้ชำระค่าน้ำประปา grade
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 4 เททับของเดิม (สายทางดอนปู่ตา)
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
find_in_page ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกทา หมู่ที่ 3 (สายทางบ้านนางลำไย เหล่าแค - กุดน้ำใส)
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
find_in_page ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยใหม่ หมู่ที่ 5 (สายทางคลองห้วยใหม่ด้านทิศเหนือถึงถนนลาดยาง)
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
find_in_page ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องข่า หมู่ที่ 8 (สายทางบ้านนางขัน ธรรมบุตร)
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
find_in_page ประกาศราคากลางโครงการก่อถนนหินคลุก บ้านฮ่องข่า หมู่ที่ 8 (สายทางบ้านนางลำพูน ถึง เมรุบ้านฮ่องข่า)
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
photo แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview93
photo ประกาศแผนการจัดชื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview193
photo แผนการจัดชื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview195
photo ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview225

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

thumb_up facebook
crop_3_2 อำนาจหน้าที่
อำนาจหน้าที่