messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
account_box กองคลัง
นางสาววาสนา งามแสง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-5945519
นางกุลธารินทร์ กุศลคุณ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
โทร : 086-8715196
นางสาวนันท์นภัส วงษ์วิวัฒน์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
โทร : 083-2298992
นางสงกรานต์ สองบุญ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : -
ว่าง
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
โทร : -
นางกุสุมาศ อ่อนอก
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : -
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร : -
นายธีรโชติ ทองใบ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 061-4462716
นางสาวจุฑารัตน์ เหล่าสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
โทร : 080-1097509
นางสาวพรทิพย์ พิมศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 064-0745529
นางสาวยุพดี จันทะพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 095-6180157