องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
account_box กองช่าง
-(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวรากร ทับทิม
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปภาวิน เงินยวด
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
โทร : 080-3829056
นางสาวนรีสุริยา สุระโคตร
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
โทร : -
นายนันทวัฒน์ ก้อนฝ้าย
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 080-7360557
นายวีระพล กะตะศิลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร : 061-0346218
นายภูสิษฐ์ ทองสุข
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 092-4928154
นางสาวชุติมณฑน์ มะยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 082-2022676
นายสุริยันต์ โขงรัมย์
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 061-0917683
นายพีระพัฒน์ วรชินา
พนักงานผลิตน้ำประปา
โทร : 095-3391107
นายวัทน์สิริ ศรีชนะ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
โทร : 064-5350325
นายธเนศ ข่าทิพย์พาที
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
โทร : 091-0597925