ชื่อเรื่อง : จ้างตรวจเช็ครถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง ๕๘๖ ศรีสะเกษ ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง