messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองอึ่ง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160

เบอร์โทรศัพท์ 0-45826-106

เบอร์โทรสาร.0-45826-106

เว็บไซต์ http://www.nhongaung.go.th/

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 12 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 199 - 03 (สายทางบ้านหนองเมํก - บ้านนาแปะ) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 920 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,680 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปือย หมู่ที่ 7 (สายทางบ้านเปือยถึงหนองฮ้าง) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม.)
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 48
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านธาตุสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 (สายทางบ้านธาตุสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 - บ้านนาแปะ หมู่ที่ 2) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศ่ล จังหวัดศรีสะเกษ ปริมาณงาน ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800.00 ตารางเมตร)
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนาแปะ หมู่ที่ 2 (สายทางกุดน้ำใสไปบ้านธาตุสมบูรณ์) ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร (หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวหลวง หมู่ที่ 16 (สายทางหลวงแผ่นดิน ไปหน้าโรงเรียนบ้านโกทา) ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่่น้อยกว่า 3,800.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองอึ่ง หมู่ที่ 1 ถึง บ้านนาแปะ หมู่ที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ พร้อมท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัวหลวง ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ พร้อมท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านฮ่องข่า ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 67
rss_feed โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ พร้อมท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัวหลวง ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 66
rss_feed โครงการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ พร้อมท่อจ่ายน้ำ หมู่ที่ 8 บ้านฮ่องข่า ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 64
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปือย หมู่ที่ 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 199 - 29 (สายทางบ้านเปือย - โนนหนองไผ่) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตรตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนลาดยางบ้านฮ่องข่า หมู่ที่ 8 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 199 - 05 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 77
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเปือย หมู่ที่ 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 199 - 29 (สายทางบ้านเปือย - โนนหนองไผ่) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตรตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed โครงการปรับปรุงถนนลาดยางบ้านฮ่องข่า หมู่ที่ 8 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 199 - 05 ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,840 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,300 ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโกทา หมู่ที่ 3 (สายทางสถานีอนามัยบ้านโกทา - บ้านนาแปะ) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านฮ่องข่า หมู่ที่ 8 (สายทางที่นานางกรรณิกา - ถนนลาดยางคูซอต) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 127
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกอกแก้ว หมู่ที่ 10 (สายทางบ้านกอกแก้ว - หนองเสียว) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 153
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านกอกแก้ัว หมู่ที่ 10 (สายทางบ้านกอกแก้ว - หนองเสียว) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 163
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโต่งโต้นใน หมู่ที่ 4 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 199 - 04 (สายทางจากบ้านโต่งโต้นใน หมู่ที่ 4 - โนนไทย - หนองแปน) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 227
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกอกแก้ัว หมู่ที่ 10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 199 - 13 (สายทางจากวัดบ้านกอกแก้ว - อบต. หนองอึ่ง) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 214
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเม็ก หมู่่ที่ 12 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 199 - 27 (สายทางบ้านหนองเม็ก - บ้านเปือย) ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 248
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโต่งโต้นนอก หมู่ที่ 17 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 199 - 15 สายทางบ้านโต่งโต้นนอก - บ้านหนองบัวหลวง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 397
rss_feed จัดทำโครงการปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอึ่ง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 213
rss_feed จัดทำโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.หนองอึ่ง
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโต่งโต้นนอก หมู่ที่ 17 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 199 - 15 สายทางบ้านโต่งโต้นนอก - บ้านหนองบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 223
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปือย หมู่ที่ 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 199 - 24 สายทางบ้านเปือย - บ้านหนองเม็ก
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 213
1 - 26 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1